Minisimskola

Minisim: rekommenderat ålder 2-4 år

Minisim för barnen som har simmat under småbarnstiden och vill få ännu mer vattenvana. Eller för barn I småbarnsålder som lär sig känna och tycka om vatten och vattenaktiviteter.

Vi övar på att vända och rotera och att ligga i vågrätt läge på mage och rygg. Detta är en spännande kurs med lite utmaning där vi övar på att utöka barnets individuella simsträcka. Vi övar på förutsättningar att ta baddaren simmärken vid slutet av kursen.

Här är föräldrarna med oss i vattnet!

Mycket gemensam lek, sånger och vattenaktiviteter.

För minisim är rekommenderat ålder 2-4 år